some_text


         บริการแกะแว็กซ์ ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์สูง ผ่านงานต่างๆมามากมาย ส่งงานเร็ว งานปราณีต ส่งงานตรงตามกำหนดเวลารับแกะแว็กซ์พิมพ์พระ แกะแวกซ์พิมพ์เครื่องประดับ